KOU
Teknik Eğitim Fakültesi
 
Güncel  

Tanıtım

Ana Bilim Dalları

  • Aydınlatma Tesisleri Eğitimi
  • Elektrik Makineleri
  • Enerji Tesisleri

Misyonumuz

 

Elektrik alanında, teknik eğitime katkıda bulunan ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip ve öğrencilere araştırmacı kimlik ile akademik bir formasyon kazanmalarını sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

 

• Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak,

• Bilgi çağının gereklerini yerine getirmek,

• Uluslararası düzeyde tanınmak ve rekabet edebilmek,

• Disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini ortaya çıkarmak ve bunlardan yararlanabilmek,

• Ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilmek,

• Ulusal ve evrensel etik ve moral değerlere sahip teori, uygulama ve teknoloji ile bütünleşik, yaratıcı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, ülke ve dünya barısına ve refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmektir

 

Amaç

 

Bölümümüzün amacı açık fikirli, sürekli öğrenen, üstün karakterli, kültürler arası ilişkilerde güçlü, kuram ve uygulamayı birlikte yapabilen, geleceğe yönelik amacı olan, disiplinler arası becerilere sahip, çalışkan, dayanıklı, profesyonel öğretmenlik mesleğini yapabilen özelliklere sahip, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin temel değerlerine bağlı profesyonel kişiler yetiştirmektir.

 

Web Sorumlusu: Mevlüt KARAÇOR

© Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Elektrik Eğitimi Bölümü
Umuttepe Yerleşkesi, Eski İstanbul Yolu 10 km. 41380
Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 56 / Fax: +90 (262) 303 22 03