KOU
Teknik Eğitim Fakültesi
 

Tanıtım

Ana Bilim Dalları

  • Aydınlatma Tesisleri Eğitimi
  • Elektrik Makineleri
  • Enerji Tesisleri

 

 


1.DÖNEM
T U L K  AKTS
5121001 1011  EEE501 Yeraltı Güç Kabloları İle Enerji İletiminin Sınırları     3 0 0 3  6
EEE503 İleri Elektrik Üretim Teknolojileri     3 0 0 3  6
EEE505 İleri Yerel Enerji Planlaması      3 0 0 3  6
EEE507 Fotovoltaik Enerji ve Teknolojik Uygulamaları     3 0 0 3  6
EEE509 Lojik Kontrollü Sistemler Ve Teknolojik Uygulamaları     3 0 0 3  6
EEE511 Asenkron Motor Kontrolü     3 0 0 3  6
EEE513 Güç Elektroniği Kontrol Ve Koruma Düzenleri     3 0 0 3  6
EEE515 Endüstriyel Otomasyon ve İleri Düzey PLC Programlama     3 0 0 3  6
EEE517 Bilgisayar Destekli Elektromekanik Sistemlerin Tasarımı Ve Optimizasyo     3 0 0 3  6
DDY601 Doktora Yeterlik I     0 0 0 0  0
DTÖ603 Doktora Tez Önerisi I     0 0 0 0  0
YLT501 Yüksek Lisans Tez I     0 0 0 0  0
YLT503 Yüksek Lisans Seminer I     0 2 0 1  0
DDT601 Doktora Tez I     0 0 0 0  0
DDT603 Doktora Seminer I     0 2 0 1  0
2.DÖNEM
T U L K  AKTS
EEE502 Fiber Optik Sensörler Ve Uygulamaları     3 0 0 3 6
EEE504 Elektrik Enerjisi Planlamasında Yeni Modeller      3 0 0 3 6
EEE506 Rüzgar Enerjisi Aerjenaretörler     3 0 0 3 6
EEE508 Elektrik Makinalarının Dinamik Analizi     3 0 0 3 6
EEE510 İleri Robot Manipülatörleri     3 0 0 3 6
EEE512 DA Dönüştürücülerin Bilgisayarla Simülasyonu ve Tasarımı     3 0 0 3 6
EEE514 Endüstriyel Güç Elektroniği Devreleri Ve Uygulamaları     3 0 0 3 6
EEE516 Güç Transformatörlerinin Yüklenebilirlik Analizi     3 0 0 3 6
DDY602 Doktora Yeterlik II     0 0 0 0 0
DTÖ604 Doktora Tez Önerisi II     0 0 0 0 0
YLT502 Yüksek Lisans Tez II     0 0 0 0 0
DDT602 Doktora Tez II     0 0 0 0 0
YLT504 Yüksek Lisans Seminer II     0 2 0 1 0

 

 

Web Sorumlusu: Mevlüt KARAÇOR

© Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Elektrik Eğitimi Bölümü
Umuttepe Yerleşkesi, Eski İstanbul Yolu 10 km. 41380
Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 56 / Fax: +90 (262) 303 22 03