KOU
Teknik Eitim Fakltesi

MİSYONUMUZ


Elektronik ve bilgisayar alanında, teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak öğretmenleri yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı eğitim vermek, ve öğrencilere araştırmacı kimlik ile akademik bir formasyon kazanma imkanı sağlamaktır.

POLİTİKAMIZ


Güncel elektronik ve bilgisayar eğitimi ve teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma, kültürel farklılıklara ve doğaya saygılı,takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı öğretmenler yetiştirmektir.

 

GÜÇLÜ YANLARIMIZ


  • Yüksek öSS puanlı öğrenciler bölümümüzü tercih etmektedir.
  • Mezunlarımız oldukça geniş istihdam olanakları bulabilmektedir.
  • üniversitemizin konumu itibariyle endüstri ve sanayi merkezlerine ulaşım kolaylığı önemli bir avantaj sağlamaktadır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrupa Birliği destekli "Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi" çerçevesinde modern, güncel, modüler ve Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumlu olan programlarımız, öğrencilerimize vizyon ve hedeflenilen yeterlilikleri kazandıracak geniş olanaklar sunmaktadır.

 

 

Web Master : TEF

© Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi, Eski İstanbul Yolu 10 km. 41380
Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 02 / Fax: +90 (262) 303 22 03