Üstün yetenekli çocukların küresel vatandaşlık eğitimi’ adlı Tubitak projesi bir ayağı Elektrik Egitimi Bölümü Yenilenelebilir Enerji Labaratuvarında yapıldı.