MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETMENLER ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI

Fakülte öğretim üyelerimizden Yard. Doç. Dr. Özcan Atlam MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETMENLER ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI'nda 'Yenilenebilir Enerji Öğretmeni Yeterlikleri’nin ilk çalışmasında bulundu.
(http://oyegm.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-ogretmenler-ozel-alan-yeterlikleri-belirleme-calistayi/icerik/304)