KOU
Teknik Eğitim Fakültesi
 
 

Tanıtım

Ana Bilim Dalları

  • Otomotiv Teknolojileri
  • Tasarım Konstrüksiyon
  • Mekanik ve Makine Elemanları

Misyonumuz

 

Otomotiv Teknolojileri alanında, teknik eğitime ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak, uluslararası norm ve tanımlara uygun, kaliteli ve uygulama odaklı eğitim vererek, araştırmacı kimliğe sahip nitelikte öğretmenler ve teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu bağlamda misyonumuz, ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli, araştırıcı, geliştirici, insani değerlere saygılı, çevreye duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek; bilgi ve teknoloji üreterek ülke kalkınmasına katkı sağlamak; çeşitli toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üretecek Ar-Ge çalışmaları yapmak, eğitim vermek ve projeler üretmektir.

 

Vizyonumuz

 

Otomotiv Teknolojileri alanında öncü olan; yapıcı ve üretici faaliyetleriyle toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üreten; evrensel ve etik değerler ışığında, çağdaş eğitim/öğretim ve araştırmalarıyla gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilim ve teknoloji eğitimi veren saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

 

Amaç

Güncel olarak Otomotiv Teknolojilerinde karşılaşılabilecek problemleri tanımlayan, analiz ve sentez yaparak çözümleyebilen; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilen; teknik hesaplamaları yapabilen; otomotiv teknolojilerine ilişkin mesleki öğretimi planlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, geliştirebilen; mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen profesyonel kişiler yetiştirmektir.

 

Bölümümüzün amacı açık fikirli, sürekli öğrenen, üstün karakterli, kültürler arası ilişkilerde güçlü, kuram ve uygulamayı birlikte yapabilen, geleceğe yönelik amacı olan, disiplinler arası becerilere sahip, çalışkan, dayanıklı, profesyonel öğretmenlik mesleğini yapabilen özelliklere sahip, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin temel değerlerine bağlı öğretmenleri yetiştirmek için çalışmaktır.

 

 

Web Sorumlusu: Ertan ALPTEKİN

© Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Makine Egitimi Bölümü
Umuttepe Yerleşkesi, Eski İstanbul Yolu 10 km. 41380
Umuttepe / KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 82 / Fax: +90 (262) 303 22 03