KOU
Teknik Eğitim Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi-Teknik Eğitim Fakültesi- Misyon


Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırmacı, çalışkan, bilgili, birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, Atatürk ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı  teknik öğretmenler yetiştirmek,

 

        Ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, toplumun yaşam kalitesine yardımcı olan yerel ve çevresel ihtiyaçları gözeten öğretmenler  yetiştirmek,

         

Bilimsel çalışma ve araştırmalarla  bilgi ve teknoloji üretip, bunları toplum yararına sunarak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya yarar sağlamak,

 

Kalkınma planları ilke ve hedefleri ile  Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve nitelikte insan gücü yetiştirmektir. 

Web Master : TEF

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
41380, Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 02 / Fax: +90 (262) 303 22 03