HAKKIMIZDA

MİSYON

Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırmacı, çalışkan, bilgili, birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, Atatürk ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı teknik öğretmenler yetiştirmek,

Ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, toplumun yaşam kalitesine yardımcı olan yerel ve çevresel ihtiyaçları gözeten öğretmenler yetiştirmek,

Bilimsel çalışma ve araştırmalarla bilgi ve teknoloji üretip, bunları toplum yararına sunarak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya yarar sağlamak,

Kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve nitelikte insan gücü yetiştirmektir.

VİZYON

Hem teori hem de uygulamaya yönelik eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan, bilimsel-öğretim ve sosyal alanda öncülük edebilecek bir fakülte olmak,

Nitelikli akademik kadrosu, modern altyapı ve ekipmanları ile, nitelikli, çağı yakalayabilen uluslararası standartlara sahip öğretmenler yetiştirmek,

Bilimsel yayınlar ve araştırma projeleri ile bilimsel alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır hale gelmek,

İnovasyonu ön plana çıkarmak,

Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder öğretmenler yetiştirmektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors